Hayatım Sana Feda Replikleri (1970)

Yönetmen / Director: Muzaffer Arslan Kibir, bele bağlanan taş gibidir. Ne uçabilirsin, ne yüzebilirsin.