Hotel Artemis Replikleri (2018)

Elindekiyle çalışırsın, umduğunla değil. İyi olduğumuz veya sevdiğimiz şeyleri seçemiyoruz maalesef.