Sàidékè balái / Warriors of the Rainbow: Seediq Bale / Gökkuşağı Savaşçıları Replikleri (2011)

Yönetmen / Director: Te-Sheng Wei Bir avcı sabırla beklemeyi bilmeli. Tanrı bize fani bir hayat bahşetti. Erkekler kadınları neden bu kadar küçümser? İftihar ettiğiniz...