The Experiment / Deney Replikleri (2010)

Kötü adamlar yüzlerini değiştirip duruyor ve biz de savaşa girip duruyoruz. – Adalet bizi tolum olarak tutan bir şeydir. Bir düzendir. + Evet, adalet...