Category: Aksiyon

2012 (2009) Replikleri

Birbirimiz için mücadele etmeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybettiğimiz andır. İnsanlar bunu yaşayacak, Doğa Ana o kadar tahripkâr olacak ki, bu kış gündönümünde 21/12/2012’de dünyanın...