The Lord of The Rings: Elvish Dialog List / Yüzüklerin Efendisi Elf'çe Replikler

Mobil uygulamamızı indirin!

Türkçe:
İngilizce:
Kitapp sözleri için kitapp uygulamamızı indirin;

lotr_arwen

YÜZÜK KARDEŞLİĞİ

Galadriel:
I amar prestar aen…
Han mathon ne nen…
Han mathon ne chae…
A han noston ned’wilith…
(Dünya değişiyor… Bunu suda hissediyorum… Bunu karada hissediyorum… Havada koklayabiliyorum…)

Elrond:
Tangado haid! Leithio i philinn!
(Pozisyon alın! Okları yağdırın!)

Arwen:
Im Arwen. Telin le thaed. Lasto beth nîn, tolo dan nan galad.
(Ben Arwen’im. Sana yardıma geldim. Sesimi duy, ışığa gel.)

Aragorn:
Dartho guin Berian. Rych le ad tolthathon.
(Hobbitlerle kal. Sizin için atlar gönderebilirim.)

Arwen:
Hon mabathon. Rochon ellint im.
(Ben daha hızlı sürücüyüm. Onu ben alacağım.)

Aragorn:
Andelu i ven.
(Yol çok tehlikeli.)

Arwen:
Frodo fîr. Ae athradon i hîr, tûr gwaith nîn beriatha hon.
(Frodo ölüyor. Eğer nehrin karşısına geçebilirsem, halkımın gücü onu korur.)

Aragorn:
Be iest lîn.
(Nasıl istersen.)

Arwen:
Noro lim, Asfaloth, noro lim!
(Daha hızlı git Asfaloth, daha hızlı!)

Arwen:
Nîn o Chithaeglir, lasto beth daer, Rimmo nîn Bruinen dan in Ulaer!
(Sisli Dağlar’ın suları, bu büyük sözü dinleyin, Gürültülüsu’nun sularını Yüzüktayflarına karşı akıtın!)

Elrond:
Lasto beth nîn. Tolo dan nan galad.
(Sesimi duy. Işığa geri dön.)

Arwen:
A si i-Dhuath ú-orthor, Aragorn. Ú or le a ú or nin.
(Gölge henüz bir hükme sahip değil Aragorn. Senin üstünde de benim üstümde de.)

Arwen:
Renich i lú i erui govannem?
(İlk tanıştığımız zamanı hatırlıyor musun?)

Aragorn:
Nauthannen i ned ôl reniannen.
(Bir rüyaya daldığımı zannetmiştim.)

Arwen:
Gwenwin in enninath. Ú-arnech in naeth i si celich. Renech i beth i pennen?
(Uzun yıllar geçti. Şu an taşıdığın sıkıntıları taşımıyordun. Sana ilk dediğimi hatırlıyor musun?)

Aragorn:
Havo dad, Legolas.
(Otur, Legolas.)

Elrond: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Anirne hene beriad i chen lîn. Ned Imladris nauthant e le beriathar aen.
(O, çocuğunu korumak istemişti. Ayrıkvadi’de senin güvenli olabileceğini düşünmüştü.)

Saruman:
Cuiva nwalca Carnirassë! Nai yarvaxëa rasselya taltuva ñotto-carinnar!
(Uyan zalim Kızılboynuz! Kanla lekeli boynuzun; düşman kafalara saldırsın!)

Gandalf:
Losto Caradhras, sedho, hodo, nuitho i’ruith!
(Uyu Caradhras, sakin dur, sakin uzan, gazabını salıverme!)

Gandalf:
Annon Edhellen edro hi ammen!
(Elflerin kapısı benim için açılsın!)

Gandalf:
Ando Eldarinwa a lasta quettanya, Fenda Casarinwa!
(Elflerin kapısı sözlerimi dinle, Cücelerin girişi!)

Aragorn:
Haldir o Lórien. Henio aníron, boe ammen i dulu lîn. Boe ammen veriad lîn.
(Lorien’li Haldir. Buraya yardıma geldik. Korumanıza ihtiyacımız var.)

Haldir: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Mae govannen, Legolas Thranduilion.
(Hoşgeldiniz, Thranduil oğlu Legolas.)

Legolas: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Govannas vîn gwennen le, Haldir o Lórien.
(Kardeşliğimiz alacağınızdadır, Lorien’li Haldir.)

Haldir: (Genişletilmiş Versiyon’da)
A Aragorn in Dunedain istannen le ammen.
(Dunedain’lerden Aragorn, tarafımızca biliniyorsun.)

Celeborn: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Le aphadar aen.
(Takip ediliyorsun.)

Galadriel: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Am meleth dîn. I ant e guil Arwen Undómiel pígatha.
(Onun sevgisi için. Arwen Akşamyıldızı’nın zerafetinin zayıflayacağından korkuyorum.)

Aragorn: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Aníron i e broniatha, ad ae periatham athar i methid en-amar hen. Aníron i e círatha na Valannor.
(Onun bu kıyıları terkedip halkıyla beraber olmasını dilerdim. Valinor’a bir gemi almasını dilerdim.)

Galadriel: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Nadath nâ i moe cerich. Dan, ú-‘eveditham, Elessar.
(Henüz yapacağın çok iş var. Bir daha görüşmeyeceğiz, Elessar.)

Galadriel:
Namárië.
(Elveda.)

İKİ KULE

Legolas:
Hiro hyn hîdh ab ‘wanath.
(Huzuru ölümden sonra bulsunlar.)

Legolas:
Aragorn, nad no ennas!
(Aragorn, orada birşeyler var!)

Aragorn:
Man cenich?
(Ne görüyorsun?)

Aragorn:
Minlû pedich nin i aur hen telitha.
(Bana bu günün geleceğini söylemiştin.)

Arwen:
Ú i vethed…nâ i onnad. Boe bedich go Frodo. Han bâd lîn.
(Bu bir son değil… bir başlangıç. Frodo ile gitmelisin. Bu senin yolun.)

Aragorn:
Dolen i vâd o nin.
(Yolum benden gizlenilmiş.)

Arwen:
Si peliannen i vâd na dail lîn. Si boe ú-dhannathach.
(Ayaklarından önce çoktan serilmiş. Şimdi duraksayamazsın.)

Arwen:
Ae ú-esteliach nad… estelio han. Estelio ammen.
(Hiçbirşeye güvenmiyorsan… buna güven. Bize güven.)

Arwen: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Nach gwannatha sin?
(Böyle mi ayrılıyorsun?)

Arwen: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Ma nathach hi gwannathach or minuial archened?
(İlk ışıkta farkettirmeden çıkıp gidebileceğini mi düşündün?)

Aragorn: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Ú-ethelithon.
(Geri dönmeyeceğim.)

Arwen: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Estelio guru lîn ne dagor. Ethelithach.
(Savaştaki yeteneğini daha kısıtlı görüyorsun. Geri döneceksin.)

Aragorn: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Ú-bedin o gurth ne dagor.
(Savaştaki ölümden bahsetmiyorum.)

Arwen: (Genişletilmiş Versiyon’da)
O man pedich?
(Neden bahsediyorsun?)

Aragorn:
Edra le men, men na guil edwen, haer o auth a nîr a naeth.
(Savaştan, kederden, umutsuzluktan uzak, başka bir yaşam şansın var.)

Elrond:
Arwen. Tollen i lû. I chair gwannar na Valannor. Si bado, no círar.
(Arwen. Zamanı geldi. Gemiler Valinor’dan ayrılıyor. Şimdi git, çok geç olmadan önce.)

Elrond:
A im ú-‘erin veleth lîn?
(Senin de sevgine sahip değil miyim?)

Arwen:
Gerich meleth nîn, ada.
(Sevgime sahipsin, baba.)

Galadriel:
I amar prestar aen, han mathon ne nen, han mathon ne chae a han noston ned ‘wilith.
(Dünya değişiyor, bunu suda hissediyorum, bunu karada hissediyorum, havada koklayabiliyorum.)

Aragorn: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Man le trasta, Brego? Man cenich?
(Ne kuşkulandırdı seni Brego? Ne gördün?)

Aragorn:
Mae carnen, Brego, mellon nîn.
(İyi iş, Brego, dostum.)

Legolas:
Le ab-dollen.
(Geç kaldın.)

Aragorn:
Hannon le.
(Teşekkür ederim.)

Legolas:
Boe a hyn: neled herain…dan caer menig?
(Üçyüz kadar olmalılar… Onbine mi karşı?)

Aragorn:
Si beriathar hyn ammaeg na ned Edoras.
(Burada kendilerini Edoras’ta savunabileceklerinden daha fazla şansları var.)

Legolas:
Aragorn, nedin dagor hen ú-‘erir ortheri. Natha daged dhaer.
(Aragorn, bu savaşı kazanamazlar. Hepsi ölecek.)

Aragorn:
Ú-moe edhored, Legolas.
(Affedilecek birşey yok, Legolas.)

Aragorn:
Mae govannen, Haldir!
(Hoşgeldin, Haldir!)

Aragorn:
A Eruchîn, ú-dano i faelas a hyn, an uben tanatha le faelas.
(Onlara asla merhamet göstermeyin, hiçbirinden geri almayacağınız için.)

Aragorn:
Dartho!
(Bekle!)

Aragorn:
Tangado a chadad!
(Ateşe hazırlan!)

Legolas:
Faeg i-varv… dîn na lanc a nu ranc.
(Zırhlarının zayıf yeri… boyunları ve kol altları.)

Aragorn:
Leithio i philinn!
(Okları bırakın!)

Aragorn:
Pendraith!
(Merdivenler!)

Aragorn:
Togo han dad, Legolas! Dago hon! Dago hon!!!
(İndir onu, Legolas! Öldür onu! Öldür onu!!!)

Aragorn:
Hado i philinn! Herio!
(Yayları savurun! Hücum!)

Aragorn:
Nan Barad! Nan Barad! Haldir! Nan Barad!
(Kaleye! Kaleye! Haldir! Kaleye!)

KRALIN DÖNÜŞÜ

Elrond:
Ónen i-Estel Edain.
(Ben umudu Dúnedain’e verdim.)

Aragorn:
Ú-chebin Estel anim.
(Kendime hiç umut saklamadım.)

Frodo:
Aiya Eärendil Elenion Ancalima!
(Selam Eärendil yıldızların en parlağı!)

Aragorn:
Et Eärello Endorenna utúlien…
Sinome maruvan ar Hildinyar tenn’ Ambar-metta…
(Büyük Deniz’in dışından Orta Dünya’ya geldim…
Bu yerde ben ve varislerim, dünyanın sonuna dek kalacağız…)

Aragorn:
Hannon le.
(Teşekkür ederim.)

Elrond:
I Aear cân ven na mar.
(Deniz bizi çağırıyor.)

Arwen: (Genişletilmiş Versiyon’da)
Law, hîr nín, ú dollen i Rîw. Anírach, nui lû, gwannad uin gwaith lín?
(Hayır, efendim, kış henüz gelmedi. Zamanından önce halkınızı bırakmak ister misiniz?)

Hazırlayan: HaldirofLorien

Sevebilirsin...